Familierecht

Familierecht

Gaat u trouwen, of samenwonen? Geldt dan de beperkte gemeenschap van goederen, en is dat in uw geval wenselijk? En wat is nu precies het verschil met een geregistreerd partnerschap?

Samenwonen heeft geen gevolgen voor het erfrecht, een huwelijk of een geregistreerd partnerschap wel.

Een testament kan “gedoe” tussen de nabestaanden voorkomen. Ook kunt u met een testament ervoor zorgen dat er minder erfbelasting hoeft te worden betaald. Er zijn veel redenen om een testament op te stellen. Ook is het raadzaam om een lang geleden gemaakt testament weer eens te beoordelen. Het erfrecht is immers gewijzigd in 2003 en de Successiewet in 2010.

Na een overlijden blokkeert de bank de bankrekeningen. De notaris is de aangewezen persoon om de verklaring van erfrecht op te stellen waarin wordt vastgelegd wie er nu over deze rekeningen kan beschikken. Voordat de verklaring van erfrecht wordt afgegeven legt de notaris uit wat het betekent om erfgenaam te zijn.

Wij weten alles van het erfrecht. Ook ten aanzien van de erfbelasting en de schenkbelasting. Neem contact met ons op en zet de afspraken zwart op wit.

Download onderstaande brochure(s) voor meer informatie