Legalisatie

Legalisatie

Vaak wordt bij officiële documenten, bijvoorbeeld bij volmachten, de eis gesteld dat de te plaatsen handtekening wordt gelegaliseerd.

“Legaliseren” wil zeggen dat u uw handtekening op het document zet in het bijzijn van een notaris (of één van zijn medewerkers). Daarbij laat u uw geldig legitimatiebewijs zien. De notaris (of zijn medewerker) controleert dan aan de hand van uw geldig legitimatiebewijs uw personalia en zal, als blijk daarvan, de verklaring ook ondertekenen. Op deze wijze wordt vastgelegd dat inderdaad de juiste persoon het document heeft ondertekend.

Gaat het om een document dat van ons kantoor afkomstig is, dan worden er voor de legalisatie geen kosten in rekening gebracht.

Bij documenten die niet van ons kantoor afkomstig zijn bedragen de kosten van de legalisatie €50,00. De legalisatie is geen oordeel van de notaris over de inhoud van het document. Voor legalisatie dient het document (mede) in de Nederlandse, Engelse of Duitse taal te zijn opgesteld.

Maak voor het verzorgen van een legalisatie telefonisch een afspraak.