Notarissen Elst

Notarissen Elst is een modern en professioneel kantoor gevestigd in Elst, Gelderland. Op ons kantoor aan de Nieuwe Aamsestraat wordt in een goede sfeer gewerkt aan de akten die elke dag door onze cliënten worden ondertekend.

Wij doen echter meer dan alleen akten maken. Wij adviseren u graag over juridische zekerheid en maatregelen die kunnen leiden tot belastingbesparing.

Notarissen Elst is op 1 januari 2008 ontstaan door het samengaan van de kantoren Stevens Castrop notarissen en Notariskantoor Oldenburger. Als middelgroot kantoor hebben wij alle kennis in huis op alle notariële rechtsgebieden en kunnen we onze aandacht richten op de wensen van onze cliënten.

Nieuwe Aamsestraat 77
6662 NK Elst, Nederland
T. 0481-366488
info@notarissenelst.nl

Maatregelen omtrent Coronavirus

Notarissen Elst volgt in haar beleid rond het coronavirus (Covid-19) de richtlijnen van het RIVM. Naar aanleiding van het RIVM-beleid, heeft Notarissen Elst gespecificeerd welke gevolgen dit heeft voor afspraken, cliënten, bezoekers aan kantoor en voor medewerkers. Dit is hieronder weergegeven.

Afspraken

Ons kantoor is geopend voor afspraken.
Wij streven er echter naar om ondertekenafspraken voor de overdracht van een woning zoveel als mogelijk door de verkoper(s) per volmacht af te handelen.
Als u als cliënt er de voorkeur aan geeft om de afspraak uit te stellen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met ons kantoor om de mogelijkheden te bespreken.

Bezoekers aan ons kantoor

Om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, verwachten wij van bezoekers aan ons kantoor dat zij zich ook aan de richtlijnen vanuit de overheid houden, dus bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts verzoeken wij u om niet naar kantoor te komen en contact op te nemen met de behandelaar van het dossier om een oplossing te zoeken.

Bij aanwezigheid in ons kantoor vragen wij u ook de richtlijnen te blijven volgen, dus geen handen schudden, regelmatig handen wassen en hoesten/niezen in de elleboog.

Daarnaast willen wij u verzoeken om niet met meer mensen naar ons kantoor te komen dan noodzakelijk is voor de ondertekening van de akte(n). Vriendelijk verzoek dus om ouders, kinderen, andere familieleden en eventuele adviseurs thuis te laten.

Medewerkers

Al onze medewerkers worden geacht thuis te blijven wanneer zij griep- of verkoudheidsverschijnselen vertonen. Dit is conform de RIVM richtlijnen.

Op onze website zullen wij deze informatie bijwerken in geval er nieuwe richtlijnen van toepassing worden. Raadpleeg daarom regelmatig onze site indien u een afspraak bij ons heeft in de komende weken.