• Niet meer op zoek naar slapende tegoeden
    Erfgenamen vragen zich regelmatig af of er niet méér banktegoeden zijn dan zij kunnen vinden. Het kan natuurlijk zijn dat deze vraag opkomt als de erfenis tegenvalt. Maar meestal speelt deze twijfel bij nalatenschappen waarbij de administratie wat minder goed op orde is.

Contact

Nieuwe Aamsestraat 77
6662 NK Elst

Postbus 2
6660 AA Elst

Telefoon 0481 - 366 488
Telefax 0481 - 366 477

e-mail 
route 
inschrijven nieuwsbrief