• Beloning curator, bewindvoerder en mentor aangepast
    De regels voor beloning van curatoren, bewindvoerders en mentoren zijn aangepast. Momenteel stellen kantonrechters stellen de beloning vast op grond van bestaande landelijke richtlijnen Deze richtlijnen zijn echter niet bindend.

Contact

Nieuwe Aamsestraat 77
6662 NK Elst

Postbus 2
6660 AA Elst

Telefoon 0481 - 366 488
Telefax 0481 - 366 477

e-mail 
route 
inschrijven nieuwsbrief